Help mee met de Jantje Beton Collecte

collectebusDe landelijke collecte voor Jantje Beton staat weer voor de deur. De collecteopbrengst is voor de groep aanzienlijk (de helft van de opbrengst is namelijk voor de eigen groep), Daarom willen we vragen of er ook dit jaar weer scouts explorers en ouders zijn die met hun kind een uurtje mee willen collecteren aan het begin van de avond, dan zorgen wij dat er materiaal en begeleiding is die ook meeloopt.

Het is de bedoeling dat er gelopen wordt tussen 18.00 en 20.00 uur van maandag 9 maart tot en met vrijdag 13 maart a.s. en we vertrekken vanaf de Kazan. Wie in de gelegenheid en bereid is mee te lopen op één of meer avonden, die wordt vriendelijk verzocht dit door te geven aan de Speltakleiding.

Hieronder een overzicht van de bedragen die we afgelopen jaren hebben opgehaald met collecteren. Wanneer we de hele week voldoende mensen hebben die kunnen collecteren moet het zeker lukken ook dit jaar weer een mooi bedrag op te halen!

2014 €1139,12
2013 €1401,05
2012 €1512,76
2011 €1267,59

Categorie: 
Bevers
Welpen
Scouts
Explorers
Stam
Algemeen