Een goed begin van het nieuwe jaar

champagneAfgelopen zaterdagavond kwam alle leiding van de Kazan bijeen voor de nieuwjaarsreceptie. Het bestuur was al vanaf zaterdagmiddag in de weer om alles gereed te maken voor de BBQ. Gelukkig was de harde wind iets gaan liggen zodat de spareribs en hamburgers niet van de barbecue waaide.
Aansluitend aan de BBQ was er een muziekquiz waarin alle leiding fanatiek tegen elkaar streed om de fles bubbels (je mag het geen champagne noemen) te winnen.
De avond werd geopend met een speech van Arjan, de voorzitter. Waarin hij terugkeek op het afgelopen jaar maar vooral ook vooruit keek naar het komende scoutingjaar. De speech is hieronder te lezen.

Beste mensen,
Allereerst een hartelijk welkom en namens het bestuur, en nog de beste wensen en goede gezondheid voor 2015 !
We bedanken jullie allemaal weer voor de inzet afgelopen jaar. Het was een jaar met ups en downs voor de Kazan. Positief is wel dat de ledenaantallen zijn gehandhaafd, zelfs bij enkele speltakken een stijgende lijn hebben laten zien.
Ik hou niet zo van terugkijken dus laat ik het hierbij. Iedereen weet wel wat goed en fout ging afgelopen jaar. Hier kunnen we van leren komend jaar. Ik wil nog wel even aanhalen de wederom geslaagde zomerkampen en het totaalweekend. Alle strubbelingen ten spijt lukt dit elk jaar weer. De zomerkampen zijn toch altijd de hoogtepunten voor de jeugdleden en leiding.
Helaas is de wereld zelf niet zo positief begonnen aan het nieuwe jaar als wat we gehoopt hadden. De aanslagen in Parijs zijn schokkend en afschuwwekkend. Laten we bij dit soort zaken, ieder op zijn eigen manier, altijd even stilstaan en dit in gedachten houden.
Positief nieuws las ik vorige week dat Scouting, ook nog wel De Padvinderij genoemd, weer hot en in is bij de jeugd. Het is dus weer helemaal top om met je gleufhoed en das om de wereld te verkennen, vuurtje te stoken, en lekker buiten bezig te zijn. Volgens zogenaamde deskundigen zoeken kinderen weer vertier en avontuur buiten, en dan graag in groepsverband. Dat wisten wij natuurlijk al lang. Competitiedrang zoals bij sportclubs wordt steeds minder gewaardeerd. Het is dus ook weer hot om leiding, bestuurslid, of vrijwilliger te zijn bij een Scouting club. Bij mensen buiten de Scouting moet dit nog wel even doordringen. Het is nog steeds bijzonder moeilijk om nieuwe vrijwilligers te werven en dan ook nog vast te houden. Dat is jammer want we hebben ze zo hard nodig. Zonder vrijwilligers draait een club gewoonweg niet. Hopelijk kunnen we komend jaar eindelijk profiteren van het feit dat Scouting weer helemaal van deze tijd is.
Dit jaar gaat het bestuur verder met de plannen voor het gebouw en de ondersteuning van de groep. De onderhandelingen voor een nieuw dak zijn gaande. Verder hopen we natuurlijk op meer saamhorigheid binnen de groep en willen we de groepsraad, als meest belangrijke overlegorgaan, meer DOOR de leiding dan VOOR de leiding gaan organiseren. De groepsraad is er voor jullie, bestuur is enkel toehoorder. Speerpunten zullen o.m. zijn, meer betrokkenheid van de leiding bij het reilen en zeilen van de groep, meer betrokkenheid en inzet van ouders, en het werven van nieuwe mensen voor bestuur, leiding, en andere functies. Thema voor dit jaar: Samen is het veel gezelliger en bereiken we meer. Tot slot, zoals elk jaar, wees zuinig op jullie gebouw en materiaal.
Wij wensen jullie en prachtig en gezellig Kazan jaar !

Categorie: 
Algemeen